Tēti, mammu,
kopīgi ar bērnu izpildiet testu un pārliecinieties, ka viņš ne vien klausās, bet arī dzird!

Sākt testu